Liečba prechladnutia a jeho prevencia

Prechladnutie a moraxella u detí i dospelých - liečba, príznaky

Obsah

Zinok a kyselina orotová na zápal horných dýchacích ciest

Hlavne v období keď poklesnú teploty, je prechladnutie jedným z najčastejších ochorení respiračného systému. Vedie k návšteve lekára prvého kontaktu, k prerušeniu školskej dochádzky a u inak zdravých ľudí ku krátkodobej práceneschopnosti. Prechladnutie je spôsobené infekciou horných dýchacích ciest respiračným patogénom – najčastejšie vírusom, ktorý sa v komunite šíri pri vhodných podmienkach kvapôčkovou infekciou. Výskyt ochorení respiračného systému je sezónny, ovplyvnený faktormi samotného pôvodcu, faktormi organizmu hostiteľa a demografickými faktormi, ako je napr. pobyt v kolektívoch. Preto medzi najväčšiu rizikovú skupinu patria školopovinné deti a ľudia pracujúci v kolektívoch. Infekcia vedie k vzniku zápalu v horných dýchacích cestách, ktorý sa prejavuje lokálnymi a celkovými symptómami rôznej intenzity. Nakoľko je pôvodcom patogénny vírus, liečba antibiotikami nie je potrebná. Liečba zameraná na potlačenie príznakov choroby ako horúčka, bolesti hlavy, opuch nosa, zvýšenie sekrécie z nosových prieduchov a kašľa sa podáva podľa potreby. V priloženej grafike môžeme vidieť ako vplýva podpora imunitných procesov podávaním zinku v kombinácii s kyselinou orotovou na zmiernenie symptómov (príznakov choroby), skrátenie dĺžky trvania ochorenia a preskripciu antibiotík. V priložených grafoch (modrá farba označuje skupiny, ktorým bol podávaný zinok) vidíme účinky zinku na rozličné skupiny pacientov. Zinok teda priniesol svoje želané účinky.

 

účinky zinku pri prechladnutí

Zinok - účinky pri prechladnutí

Skupina pacientov, ktorej bol podávaný zinok v dávke ≥ 75 mg po dobu piatich po sebe idúcich kalendárnych dní mala až o cca 15% nižšie trvanie klinických príznakov v dňoch oproti skupine, ktorá užívala placebo (neúčinnú látku)*. Zinok teda priniesol svoje želané účinky.

 

 

 

 

Zinok pre deti

Zinok pre deti - porovnanie absencie v škole

Podobne, skupina pacientov, ktorej bol podávaný zinok v dávke ≥ 75 mg po dobu piatich po sebe idúcich kalendárnych dní mala až o cca 26% nižšiu absenciu v škole v porovnaní so skupinou, ktorá užívala placebo*. Zinok ako výživový doplnok je teda vhodný aj pre deti v školskom veku.

 

 

 

 

 

Požívanie zinku pri antibiotikách

Porovnanie zinku pri antibiotikách

Skupina pacientov, ktorej bol podávaný zinok v dávke ≥ 75 mg po dobu piatich po sebe idúcich kalendárnych dní mala o cca 75% nižšiu preskripciu antibiotík oproti skupine, ktorá užívala placebo*.

 

 

 

 

Moraxella - baktéria ako najčastejší pôvodca respiračných ochorení

Moraxella, baktéria - espiračné ochorenia

Pri bežnom prechladnutí, ide o infekciu horných dýchacích ciest vyvolanú v 90 % vírusmi. Najčastejšie ide o rinovírus, vírus parainfluenzy, koronavírus, adenovírus, respiračný syncytiálny vírus a coxsackie vírusy. Ako bakteriálni pôvodcovia sa v oblasti horných dýchacích ciest uplatňujú ß hemolytické streptokoky, spôsobujúce 5 % až 10 % prípadov zápalu lymfatického tkaniva a sliznice hltana  u dospelých, ďalej sú to Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, a Moraxella catarrhalis, ktoré sa uplatňujú ako najčastejší pôvodcovia druhotných bakteriálnych infektov po primárnej vírusovej infekcii horných dýchacích ciest. Okrem nich sa môžu na infekciách horných dýchacích ciest podieľať aj iní bakteriálni pôvodcovia.

 

Ako vzniká infekcia horných dýchacích ciest?

Kvapôčková nákaza je šíriteľom ochorenia priamym vdýchnutím čiastočiek kontaminovaného hlienu pochádzajúceho z dýchacích ciest nakazenej osoby, ktorý sa dostáva do vzduchu pri kašli alebo kýchaní. Dôležitou cestou prenosu je kontakt s hlienom infikovanej osoby, ktorý môže byť na rukách, v prípade, že sa dotýkame nosa alebo úst. Táto cesta prenosu je charakteristická pre kolektívy s nižším hygienickým štandardom – napríklad malé deti v škôlke či škole, ktoré nemajú ešte dostatočne zafixované hygienické návyky. Po prenose pôvodcu infekcie je potrebné, aby schopnosť prieniku a choroboplodnosť príslušných pôvodcov bola dostatočne vysoká na prekonanie niekoľkých obranných „bariér” a to jednak fyzikálnych a mechanických, ako aj tekutinových obsahujúcich antibakteriálne látky prítomné na sliznici dýchacích ciest a bunkových imunitných mechanizmov. Ak došlo k prekonaniu obranných mechanizmov, počas inkubačnej doby sa pôvodca ochorenia rozmnožuje v dýchacích cestách, pričom je potrebné uviesť, že pôvodcovia respiračných infekcií majú rôzne inkubačné doby. Následne sa ochorenie prejavuje vznikom a postupným zhoršovaním lokálnych a celkových príznakov ochorenia.  Zápal je nešpecifickou obrannou reakciou tkaniva na poškodenie. V prípade infekcií horných dýchacích ciest dochádza k poškodeniu vrchnej vrstvy sliznice dýchacích ciest vplyvom vírusov/baktérií. Poškodenie epitelu a prítomnosť choroboplodných zárodkov vedie k ich rozpoznaniu bunkami imunitného systému.

 

Liečba prechladnutia

Moraxella liečba - Infekcia horných dýchacích ciest, zápal hltanu

 

Ako je efektívna liečba prechladnutia? Keďže infekcie horných dýchacích ciest sú prevažne vírusové, je potrebné pacientom zdôrazniť, že podávanie antibiotík v tomto prípade nie je odôvodnené a často zbytočné. Liečbu je potrebné začať aplikáciou režimových opatrení liečby a potláčaním príznakov. Režimové opatrenia sú nasmerované predovšetkým na kľud na lôžku a dostatok tekutín. Hoci neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že kľud na lôžku skracuje trvanie ochorenia, napomáha nešpecifickej obranyschopnosti organizmu a predovšetkým izoluje infikovanú osobu, čím sa výrazne znižuje možnosť ďalšieho šírenia ochorenia. Pri infekciách horných dýchacích ciest je indikovaná symptomatická liečba.

 

Cieľom minimalizovať symptómy, ktoré najviac limitujú pacienta. Odporúča sa zvýšiť príjem tekutín, čo napomáha zrieďovaniu sekrétov v dýchacích cestách, podávať antipyretiká/ analgetiká, ktoré zmiernia horúčku a bolesť hlavy. Pri rinosinusitíde je vhodné celkové podávanie antihistaminík, ktoré môžu výrazne zmierniť intenzitu nosových symptómov. Na mieste je aj lokálna terapia, hlavne krátkodobé podávanie dekongestív. Pri zápale hltana je indikované použitie protizápalových liečiv vo forme kloktadiel, pastiliek a podobne. Pri suchom dráždivom kašli je možné podávať antitusiká, prípadne expektoranciá, ak sa mení charakter kašľa. Podávanie vitamínu C, zinku alebo iných stopových prvkov podľa niektorých literárnych údajov zmierňuje príznaky a skracuje dĺžku ochorenia.

 

Nedostatok zinku v organizme a jeho význam pre optimálny priebeh zápalu

Hoci stopové prvky nie sú zdrojom energie pre organizmus, z kvalitatívneho hľadiska je ich prítomnosť v potrave nevyhnutná pre správny priebeh mnohých biologických procesov. Z hľadiska správnej činnosti imunitného systému, obranyschopnosti organizmu a priaznivého priebehu zápalovej reakcie zohráva dôležitú úlohu zinok, a jeho prípadný nedostatok. Zinok je súčasťou aktívneho centra viac ako 300 enzýmov a pre iné bielkoviny je potrebný ako aktivátor alebo stabilizátor štruktúry.

 

Zinok a prechladnutie

Systematický prehľad literatúry a následne vypracovaná analýza článkov Cochrane databázy sledovala výsledky 13 štúdií, kde bol zinok podávaný terapeuticky a (966 pacientov) a dve štúdie, kde bol zinok podávaný preventívne (394 pacientov). Táto metaanalýza z roku 2011 jednoznačne poukazuje na to, že doplnenie nedostatku zinku v tele skracuje dĺžku ochorenia a znižuje magnitúdu klinických prejavov bežného prechladnutia. Dvojmocné ióny zinku Zn2+ majú adstringentné vlastnosti, čo sa priaznivo prejavuje pri prechladnutí. Zinkové ióny redukujú priepustnosť bunkovej membrány, tiež aj kapilárnej membrány, čím sa redukuje opuch,potenie a produkcia hlienu pri zápaloch respiračných slizníc. Dnes sú dostupné voľnopredajné liečivá na prechladnutie s pridaním zinku alebo preparáty obsahujúce samostatne zinok, vhodné na jeho doplnenie v rôznych formách, napríklad v kombinácii s kyselinou orotovou, pričom majú priaznivý vplyv na priebeh prechladnutia, magnitúdu symptómov a dĺžku trvania ochorenia.

Zdroj

Hemilä H: Zinc Lozenges May Shorten the  Duration of Colds: A Systematic Review. Open Respir Med J 2011; 5, 51 – 58.

Význam substitúcie zinku pri ochoreniach horných dýchacích ciest

Zinkorot - na podporu imunity a boj s respiračnými ochoreniami