Zinkorot

Voľnopredajný liek Zinkorot sa používa na liečbu nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť jeho dostatočný príjem.

Čo obsahuje Zinkorot?

Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu, čo zodpovedá 25 mg zinku.
Ďalšími zložkami liečiva sú: koloidný oxid kremičitý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, povidón K30, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.

Ako užívať Zinkorot?

Zinkorot sú tablety na vnútorné užitie. Liek sa obvykle užíva v množstve ½ až 1 tableta denne. Pre lepšie vstrebanie zinku sa tableta užíva s dostatočným odstupom od príjmu jedla a zapíja sa pohárom vody.

Zinkorot sa nesmie užívať spolu s jedlom!

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste istý, overte si užitie lieku u svojho lekára alebo lekárnika.

Zinkorot - zinok v tabletách

Dávkovanie Zinkorotu

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 – 17 rokov)

Odporúčaná denná dávka je 12,5 – 25 mg zinku, čo zodpovedá ½ až 1 tablete Zinkorotu.

Deti (6 – 11 rokov)

U detí vo veku 6 – 11 rokov je odporúčaná denná dávka 12,5 mg zinku, t.j. ½ tablety Zinkorotu. Deťom sa liek môže podávať len v prípade, ak sú schopné liek bezpečne prehltnúť.

Deti mladšie ako 6 rokov

Zinkorot nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov. Pre túto vekovú skupinu sú vhodnejšie iné liekové formy.

Tehotenstvo a dojčenie

Zinkorot nie je vhodné užívať počas gravidity a laktácie, pokiaľ si klinický stav (nedostatok zinku) ženy nevyžaduje liečbu zinkom. V takom prípade nie sú žiadne obmedzenia v oblasti terapeutického dávkovania pri podávaní Zinkorotu počas gravidity a laktácie.

V prípade užívania ďalších liekov alebo výživových doplnkov s obsahom minerálov sa odporúča overiť interakcie.

V prípade, ak užijete viac Zinkorotu a prekročíte odporúčanú dennú dávku, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Príznaky predávkovania:

Tráviace poruchy, kovová chuť na jazyku, bolesť brucha, nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie, letargia (ospalosť), bolesť hlavy, anémia (znížené množstvo červených krviniek) a závrat.

Ak zabudnete užiť Zinkorot

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ nie je čas na ďalšiu dávku. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli a užite zvyčajnú dávku v stanovenom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od dosiahnutia úspechu liečby. Poraďte sa prosím so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zinkorot sa používa na liečbu nedostatku zinku. Zinok zohráva dôležitú úlohu pri:

  • funkcii imunitného systému
  • celistvosti kože
  • hojení rán
  • chuti a čuchu
  • funkcii štítnej žľazy
  • raste a vývoji tela
  • dozrievaní semenníkov
  • neurologickej funkcii a účinku inzulínu (hormónu, ktorý riadi energetické pochody a metabolizmus glukózy

Zinok je potrebný pre správny vývoj mozgu a jeho fungovanie, pretože bolo preukázané, že nedostatok alebo nadbytok zinku sa podieľa pri zmenách v správaní sa, abnormálnom vývoji centrálneho nervového systému a vzniku neurologických ochorení.

Ak prestanete užívať Zinkorot

Neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky, ak prestanete užívať Zinkorot.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

K stiahnutiu: Písomná informácia pre používateľa