Zinok

Čo je zinok a na čo je dobrý?

Zinok je esenciálnym stopovým prvkom, vyskytuje sa v mnohých enzýmových systémoch, kde plní štrukturálne, katalytické a regulačné funkcie v biológii buniek. Zinok zohráva dôležitú úlohu v imunitnom systéme, pri integrite pokožky, hojení rán, chuti a čuchu, funkcii štítnej žľazy, raste a vývoji organizmu, neurologickej funkcii a pri účinku inzulínu.


Je dôležitý pre normálny vývoj mozgu cicavcov a jeho fyziológiu, pretože pri jeho nedostatku alebo nadbytku zinku sa preukázalo, že dochádza k zmenám v správaní sa, abnormálnemu vývoju centrálneho nervového systému a k vzniku neurologických ochorení.

Zinok - nedostatok zinku, denná dávka, dávkovanie a účinky, Zinkorot, 25mg, 50 mg, pred spaním, u detí

Zinok v ľudskom tele

Najvyššie koncentrácie sa nachádzajú vo vlasoch, očiach, mužských pohlavných orgánoch a v kosti. Nižšie hladiny sú prítomné v pečeni, obličkách a v svaloch. V krvi sa 80 % vyskytuje v erytrocytoch. Plazmatický zinok sa voľne viaže na albumín. Približne 7 % je viazaných na aminokyseliny a zvyšok je pevne viazaný na alfa-2-makroglobulíny a iné bielkoviny.

Doporučený (referenčný) príjem zinku

Referenčný nutričný príjem (RNI) u dospelých ľudí je 10 mg a u žien 7 mg denne. Presné požiadavky závisia od veku a sú iné počas gravidity a laktácie.

 

Deficit zinku

Nedostatok zinku sa zisťuje pomocou laboratórnych vyšetrení zistením hladiny plazmatického zinku. Tieto testy sú vhodné na zistenie výrazných deficientných stavov, neumožňujú nám stanoviť ľahký deficit, pretože zmeny v hladine plazmatického zinku sa ukážu až keď príjem zinku je extrémne nízky. Preto pacient s „normálnymi“ hodnotami môže mať deficit zinku.

Hlavné klinické prejavy závažného nedostatku zinku:

 • retardácia rastu
 • oneskorenie sexuálneho dospievania
 • oneskorenie skeletálneho dozrievania
 • vznik periorálnej a akrálnej dermatitídy
 • hnačka
 • alopécia
 • poruchy chuti do jedla
 • vznik behaviorálnych zmien
 • zvýšená vnímavosť voči infekciám z dôvodu vzniku nedostatočnej imunity

Príznaky menej závažného nedostatku zinku

 • porušené alebo chýbajúce vnímanie chuti a čuchu
 • zhoršené hojenie rán

 

Absorpcia zinku​

Absorpcia zinku prebieha v tenkom čreve a predpokladá sa, že prenos prebieha pomocou nosiča, ktorý za normálnych fyziologických podmienok nie je saturovateľný. Absorpcia diétneho zinku je v rozsahu 15 – 60 %.Tkanivový obsah a aktivita procesov závislých od zinku sa udržuje širokým rozpätím príjmu diétneho zinku.

Prečítajte si aj