Zinkorot

Voľnopredajný liek Zinkorot sa používa na liečbu nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť jeho dostatočný príjem.

Čo obsahuje Zinkorot?

Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu, čo zodpovedá 25 mg zinku.
Ďalšími zložkami liečiva sú: koloidný oxid kremičitý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, povidón K30, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.

Ako užívať Zinkorot?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zinkorot sa užíva cez ústa, zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny a po dostatočnom odstupe od príjmu jedla. Jedlá s vysokým obsahom fytínov (napr. cereálie, strukoviny, orechy) znižujú vstrebávanie zinku. Káva môže zabrániť vstrebávaniu zinku.

Zinkorot sa nesmie užívať spolu s jedlom!

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste istý, overte si užitie lieku u svojho lekára alebo lekárnika.

Zinkorot - zinok v tabletách, cena, pre deti, účinky, 25mg, dávkovanie, denná dávka

Dávkovanie Zinkorotu

Vek Odporúčaná denná dávka zinku
Dospelí a dospievajúci (12 – 17 rokov) 12,5 – 25 mg zinku (½ až 1 tableta Zinkorotu)
Deti (6 – 11 rokov) 12,5 mg zinku (½ tablety Zinkorotu)*
Deti mladšie ako 6 rokov sa nemajú liečiť Zinkorotom Pre túto vekovú skupinu sú vhodnejšie iné liekové formy ako Zinkorot

*Deťom sa liek môže podávať len v prípade, ak sú schopné liek bezpečne prehltnúť.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Zinkorot nie je vhodné užívať počas gravidity a laktácie, pokiaľ si klinický stav (nedostatok zinku) ženy nevyžaduje liečbu zinkom. V takom prípade nie sú žiadne obmedzenia v oblasti terapeutického dávkovania pri podávaní Zinkorotu počas gravidity a laktácie.

V prípade užívania ďalších liekov alebo výživových doplnkov s obsahom minerálov sa odporúča overiť interakcie.

V prípade, ak užijete viac Zinkorotu a prekročíte odporúčanú dennú dávku, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Príznaky predávkovania:

Tráviace poruchy, kovová chuť na jazyku, bolesť brucha, nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie, letargia (ospalosť), bolesť hlavy, anémia (znížené množstvo červených krviniek) a závrat.

Ak zabudnete užiť Zinkorot

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ nie je čas na ďalšiu dávku. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli a užite zvyčajnú dávku v stanovenom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od dosiahnutia úspechu liečby. Poraďte sa prosím so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zinkorot sa používa na liečbu nedostatku zinku. Zinok zohráva dôležitú úlohu pri:

  • funkcii imunitného systému
  • celistvosti kože
  • hojení rán
  • chuti a čuchu
  • funkcii štítnej žľazy
  • raste a vývoji tela
  • dozrievaní semenníkov
  • neurologickej funkcii a účinku inzulínu (hormónu, ktorý riadi energetické pochody a metabolizmus glukózy

Zinok je potrebný pre správny vývoj mozgu a jeho fungovanie, pretože bolo preukázané, že nedostatok alebo nadbytok zinku sa podieľa pri zmenách v správaní sa, abnormálnom vývoji centrálneho nervového systému a vzniku neurologických ochorení.

Ak prestanete užívať Zinkorot

Neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky, ak prestanete užívať Zinkorot.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

K stiahnutiu:

Zinkorot - príbalový leták

Zinkorot - zloženie a vlastnosti lieku

 

Prečítajte si aj